• Vi hjälper er att

    HITTA RÄTT

  • vi erbjuder tjänster inom

    RISK & COMPLIANCE, DUE DILIGENCE OCH UTREDNINGAR

  • Vi biträder

    OFFENTLIG SEKTOR, ADVOKATBYRÅER OCH FÖRETAG

Läs mer om våra områden:

 

Risk & Compliance

Risk & Compliance

Förebygg och förhindra brott, illojalitet och regelöverträdelser genom att analysera och åtgärda de risker som finns i er organisation. 

Enhanced Due Diligence

 Enhanced Due Diligence

Minimera risken att drabbas av tidigare, pågående eller framtida brott, regelöverträdelser och illojala beteenden i samband med investeringar eller företagsförvärv.

Utredningar

Utredningar

Få reda på vad som har hänt och vidta lämpliga rättsliga åtgärder för att minimera skadorna av brott, regelöverträdelser och illojalitet.

Andra juridiska områden

Vi biträder även i frågor om EU-rätt, skadeståndsrätt, familjerätt, avtalsrätt, processer och försvararuppdrag.


I fokus:

Skadestånd för röjda företagshemligheter

Tre anställda vid ett företag i Västra Götaland slutade sina anställningar och startade därefter en egen konkurrerande verksamhet i samma […]

Läs mer

Advokatfirman Nordh företräder klient i Högsta Domstolen

Målet handlar om s.k. ansvarsgenombrott för aktieägare i ett aktiebolag. Huvudregeln vad gäller aktiebolag är att aktieägare och styrelse inte har något […]

Läs mer

Bolag får registrera bensinsmitare

Två bolag har skapat en databas som lagrar registreringsnummer till fordon som varit inblandade i bensinsmitningar. Då ett registreringsnummer ofta går att […]

Läs mer

Läs mer i arkivet