Arkivet

Skadestånd för röjda företagshemligheter

Tre anställda vid ett företag i Västra Götaland slutade sina anställningar och startade därefter en egen konkurrerande verksamhet i samma […]

Läs mer

Advokatfirman Nordh företräder klient i Högsta Domstolen

Målet handlar om s.k. ansvarsgenombrott för aktieägare i ett aktiebolag. Huvudregeln vad gäller aktiebolag är att aktieägare och styrelse inte har något […]

Läs mer

Bolag får registrera bensinsmitare

Två bolag har skapat en databas som lagrar registreringsnummer till fordon som varit inblandade i bensinsmitningar. Då ett registreringsnummer ofta går att […]

Läs mer

Ändrade regler för upphandling ökar risken för korruption

Den 1 juli 2014 införs nya regler om offentlig upphandling. I praktiken medför de nya reglerna bland annat att gränsen för direktupphandling höjs […]

Läs mer

Brister i offentlig upphandling kostar bolag 3 Mkr i böter

Förvaltningsrätten har i ett avgörande beslutat att det statligt helägda bolaget Akademiska Hus har brutit mot reglerna om offentlig upphandling. Akademiska […]

Läs mer

Stora problem med våld och hot mot lärare

Lärare utsätts för våld och hot på sin arbetsplats. I en pågående granskning av den svenska skolan har Arbetsmiljöverket upptäckt stora […]

Läs mer