Bolag får registrera bensinsmitare

Två bolag har skapat en databas som lagrar registreringsnummer till fordon som varit inblandade i bensinsmitningar. Då ett registreringsnummer ofta går att koppla till en fysisk person är det fråga om registrering av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen. Utgångspunkten är att det inte är tillåtet för andra än myndigheter att registrera lagöverträdelser. I ett nyligen avgjort ärende har Kammarrätten i Stockholm emellertid kommit till slutsatsen att de båda aktuella bolagen kan få tillåtelse att registrera bensinsmitarna, då bolagens behov av registrering anses vara proportionerlig mot intrånget i den personliga integriteten (KamR 2135-13).

Läs mer här om hur vi kan hjälpa er att följa reglerna om registrering av personuppgifter, och hur rutiner och regler kan hjälpa er att förhindra interna tillgreppsbrott.