• medarbetare:

    Jurister, specialister och vetenskapliga experter

Jurister

Per-Olov Nordh

Partner / Advokat

Karin

Associate / Biträdande jurist

Specialister

Gustaf Sundman

Säkerhetsspecialist

Anders Karlsson

Säkerhetsspecialist

Erik Nihlén

IT-specialist

Daniel Mathisen

Massmediespecialist

Vetenskapliga experter

P-O Wikström

Professor i kriminologi vid universitetet i Cambridge

Jan Andersson

Fil. dr. och f.d. generaldirektör vid Brottsförebyggande rådet

Sten Levander

Professor emeritus i allmän psykiatri och rättspsykiatri

Marie Torstensson Levander

Professor i hälsa och samhälle vid Malmö Högskola