Skadestånd för röjda företagshemligheter

Tre anställda vid ett företag i Västra Götaland slutade sina anställningar och startade därefter en egen konkurrerande verksamhet i samma stad som deras tidigare arbetsgivare. Med sig tog de även sin tidigare arbetsgivares kundregister med tillhörande kontaktuppgifter. Efter att den tidigare arbetsgivaren begärt en s.k. intrångsundersökning mot de tre personernas nya verksamhet kunde bevisning om brott mot lagen om företagshemligheter och brott mot upphovsrättslagen säkras. Hovrätten har nu dömt de tre personerna och deras nystartade företag att betala 10,5 MKr. i skadestånd till den tidigare arbetsgivaren.

Det kan vara svårt att få polisens hjälp med immaterialrättliga brott och brott mot lagen om företagshemligheter, och det är sällan som en sådan polisanmälan leder till en fällande dom.

Genom vår crime prevention checklist kan ert företag undvika att förlora företagshemligheter eller utsättas för immaterialrättsliga intrång. Om skadan redan är skedd kan vi i stället hjälpa er med kvalificerade utredningsåtgärder och juridiskt biträde i en eventuell efterföljande rättsprocess.