• Verksamhetsområden:

  RISK & COMPLIANCE

  Förebygg brott, regelöverträdelser och illojalitet

 • Verksamhetsområden:

  ENHANCED DUE DILIGENCE

  Minska risken vid företagsförvärv och investeringar

 • Verksamhetsområden:

  UTREDNINGAR

  Minska skadorna av brott, illojalitet eller regelöverträdelser genom effektiva utredningar och rättsliga åtgärder

 • Verksamhetsområden:

  ANDRA JURIDISKA OMRÅDEN

  Få hjälp med olika juridiska frågor

 

Förhindra att utsättas för brott eller att bryta mot reglerna

Undvik att drabbas av brott och illojalitet genom vår Crime Prevention Checklist, eller se till att följa lagar och regler genom vår Compliance Checklist.

 

LÄS MER OM RISK & COMPLIANCE

 


Köp inte grisen i säcken

Ett förvärv eller investering i ett företag är förenat med vissa risker. Enhanced Due Diligence, en detaljerad företagsbesiktning med fokus på risken att drabbas av brott, regelöverträdelser eller illojalitet, minskar risken för otrevliga överraskningar.

 

LÄS MER OM ENHANCED DUE DILIGENCE

 


Har ni redan blivit drabbade av brott, regelöverträdelser eller illojalitet?

En organisation som utsatts för brott, regelöverträdelser eller illojalitet bör så snart som möjligt utreda vad som har hänt och vilka som är ansvariga. Vad utredningen ska resultera i kräver också en djupgående analys. Affärsmässig hänsyn, bevissvårigheter och andra faktorer kan i vissa fall göra att det är bättre för er organisation att vidta andra rättsliga åtgärder än att anmäla saken till polisen.

 

LÄS MER OM UTREDNINGAR

 


 Har ni hamnat i en tvist eller behöver annan juridisk hjälp?

Vi har lång erfarenhet av juridisk rådgivning inom exempelvis EU-rätt, avtalsrätt, processer, straffrätt och familjerätt.

 

LÄS MER OM ANDRA JURIDISKA OMRÅDEN

 


 

 

 

Brott, regelöverträdelser och illojalitet av:


 Anställda // Avtalsparter // Förtroendevalda // Utomstående
 

Riskerar att skada er organisation genom:


Personligt straffansvar för ledning och styrelse // Skadat renommé och varumärke // Försämrat aktievärde // Dyrare försäkringspremier // Förlorad fysisk eller immateriell egendom // Läckta företagshemligheter // Förlorade samverkanspartners // Försämrade möjligheter till extern finansiering