• Andra juridiska områden:

    Vi hjälper er att hitta rätt

Vad vi erbjuder

 

Lång erfarenhet av juridisk rådgivning

Sedan Advokatfirman Nordh startades 1986 har vi hjälp klienter med juridisk rådgivning. Byrån har bl.a. en särskild kompetens inom EU-rätt och har företrätt klienter i Högsta Domstolen och vid EG-domstolen. Vi har också hjälp många privatpersoner med rådgivning i livets alla skeden.

Exempel på rättsfall där vi varit ombud:

– ”Lindöpark-målet” (EG-domstolens mål nr C-150/99) om rätten till skadestånd p.g.a. brister i svensk momslagstiftning.

– ”Lundgren-målet” (Högsta Domstolens mål NJA 2005 s. 462) om rätten till en rättvis rättegång.

 

Rättsområden

EU-rätt

Ärenden som t.ex. handlar om konkurrens eller fri rörlighet för varor och tjänster.

Skadeståndsrätt

Skadestånd vid civilrättsliga tvister eller i samband med brott.

 

Familjerätt

Ärenden om t.ex. vårdnadstvister, skilsmässor, arv och gåvor mellan makar.

Straffrätt

I rollen som offentlig försvarare företräder vi regelbundet klienter som är misstänkta för brott.

 

Avtalsrätt

Ärenden om upprättande och revidering av avtal för organisationer och privatpersoner.

Processer

Vi har stor vana av att biträda klienter i domstol.