• enhanced due diligence:

    Köp inte grisen i säcken

Vad är 'enhanced due diligence'?

Inblandad i en försäljning eller investering?

I samband med företagsförvärv eller större investeringar är det vanligt att det genomförs en företagsbesiktning i form av en analys av företagets avtal (Legal Due Diligence) och bokföring (Financial Due Diligence).

Erfarenheten har emellertid visat att det ibland inte är tillräckligt med att se vad som finns på pappret. Om företaget t.ex. drabbats av brott och andra oegentligheter kan värdet minska, med risk för stor ekonomisk skada för köpare eller investerare. Då mer traditionell Legal Due Diligence har fokus på risker i avtal och förpliktelser, finns en risk att sådana brott och oegentligheter inte upptäcks i tid.

Vi fokuserar på brott och andra oegentligheter

Vi kallar därför vårt erbjudande för Enhanced Due Diligence: En detaljerad analys av risken att drabbas av tidigare, pågående eller framtida brott, regelöverträdelser och illojalitet i samband med förvärv och investeringar. 

Enhanced Due Diligence är ett värdefullt komplement till traditionell Legal Due Diligence, och vi utför tjänsten fristående eller som en del av en större besiktningsgrupp.

När vi gör en Due Diligence använder vi oss av vår erfarenhet av Corporate Risk & Compliance och utredningar. Förutom jurister består vårt team av specialister på säkerhet och massmedier, samt vetenskaplig expertis inom kriminologi och rättspsykiatri.

Kort om

Enhanced Due Diligence

 Kontroll av tidigare brott, regelöverträdelser och illojalitet som drabbat företaget
 Analys av regelefterlevnad på olika nivåer i företaget
 Utökad bakgrundskontroll av nyckelpersonal
 Kartläggning och analys av risker att utsättas för framtida brott eller illojalitet av anställda, avtalsparter eller utomstående
 Riskbedömning genom diskreta intervjuer med nyckelpersonal, myndigheter och andra externa parter
 Nationell och internationell förmåga