Verksamhetsområden / Risk & Compliance / COMPLIANCE CHECKLIST 

Compliance Checklist


 

Allt fler regelverk påverkar er

Mängden regelverk som styr företag och myndigheter ökar ständigt. I många fall är organisationens ledning personligt ansvariga i fall någon anställd bryter mot reglerna. För att vara säker på att regelverken följs, bör varje organisation ha en en strategi för implementering och kontroll av hur de aktuella reglerna följs.

Checklistan hjälper er

Advokatfirman Nordhs Compliance Checklist är skräddarsydd efter er verksamhet och behov. Checklistan är ett effektivt sätt att implementera de relevanta regelverken i er organisation och regelbundet följa upp att reglerna följs. Vi uppdaterar även er checklista med den senaste aktuella rättsutvecklingen så att ni slipper bekymra er för den.

 

Förstå vår Compliance Checklist på 20 sekunder

Internal Audit / Intern kontroll

  Många organisationer har i dag implementerat policys och rutiner för att säkerställa att lagar och andra regelverk följs. Det är […]

Läs mer

Penningtvätt och terroristfinansiering

  Vid penningtvätt försöker någon få pengar som kommer från brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet, […]

Läs mer

Hantering av personuppgifter

  Många organisationer lagrar stora mängder data i form av exempelvis kundregister och andra personuppgifter. Det är också vanligt att […]

Läs mer

Offentlighet och sekretess

  Kommuner, myndigheter och vissa bolag i offentlig sektor är skyldiga att säkerställa att olika handlingar sparas och lämnas ut […]

Läs mer

Offentlig upphandling

  Organisationer i offentlig sektor styrs av särskilda regler när det gäller upphandling av varor och tjänster. En korrekt offentlig […]

Läs mer

Särskilda tillstånd

  Viss verksamhet behöver tillstånd för att få bedrivas. Exempel på sådan verksamhet är servering av alkohol, hantering av brandfarliga […]

Läs mer

Kort om

Compliance Checklist

 Skräddarsys för varje klient och för de aktuella regelverk som har identifierats
 Baseras på en kartläggning och analys av risker att drabbas av regelöverträdelser
 Ger vägledning i analys och revidering av avtal och andra handlingar som underlättar regelefterlevnad och eventuella framtida utredningar
 Används för att utveckla interna regelverk som t. ex. policys, rutiner och arbetsbeskrivningar
 Enkel och målgruppsanpassad implementering på alla ledningsnivåer och bland alla anställda
 Extern Whistle blower-funktion för att möjliggöra anonyma tips om oegentligheter i organisationen