Verksamhetsområden / Risk & Compliance / CRIME PREVENTION CHECKLIST 

Crime Prevention Checklist


 

Lappa och laga eller långsiktig strategi?

Visst fungerar det att åtgärda problemen med brott och andra oegentligheter när de redan har uppstått genom att t.ex. byta ut personal eller samarbetspartners. De rutiner, avtal och strukturer som gjorde det möjligt att begå brott förblir då ofta oförändrade. Det finns med andra ord inget som hindrar att nya brott och oegentligheter kan inträffa på samma sätt som sist. Lösningen är en genomarbetad och verksamhetsanpassad strategi som minimerar riskerna att drabbas av brott och andra oegentligheter igen.

Checklistan hjälper er

Ofta vet våra klienter vilka brott och oegentligheter de riskerar att drabbas av. Samtidigt upplever många att det svårt att på egen hand kartlägga och analysera problemen, något som är nödvändigt för att en långsiktig strategi ska kunna tas fram. Vi på Advokatfirman Nordh har därför tagit fram vår Crime Prevention Checklist, som baseras på en gedigen och skräddarsydd analys av just era problem. Checklistan är även ett effektivt sätt att implementera och följa upp strategin mot brott och andra oegentligheter i er organisation.

 

Förstå vår Crime Prevention Checklist på 20 sekunder

Internal Audit / Intern kontroll

  Många större organisationer har i dag ett utvecklat säkerhetsarbete för att bemöta brott och andra oegentligheter som kan inträffa. […]

Läs mer

Anti-korruption

  Ny mutlagstiftning har medfört att även anställda i det privata näringslivet kan göra sig skyldiga till mutbrott. Olika branscher […]

Läs mer

Bedrägerier

  Alla organisationer kan drabbas av bedrägerier som begås av egen personal eller av utomstående aktörer. Bedrägerier är ofta svåra […]

Läs mer

Insiderbrott

  Antalet anmälda insiderbrott ökar stadigt, men det är fortfarande få som åtalas och fälls. Otillåten insiderhandel med aktier kan […]

Läs mer

Informationssäkerhet och industrispionage

  Ett företags hela framtid kan avgöras av att en produkt lanseras vid ett visst givet tillfälle eller att viss […]

Läs mer

Hot, våld och trakasserier

  Hot, våld och trakasserier kan drabba alla organisationer. Förutom det obehag som sådana händelser kan orsaka för de anställda […]

Läs mer

Trolöshet och förskingring

  I princip alla organisationer hanterar fakturor och andra utgifter i sin dagliga verksamhet. Policys och rutiner över vilka anställda […]

Läs mer

Interna tillgreppsbrott

  Alla organisationer kan drabbas av att anställda begår stölder eller andra tillgrepp av egendom. I vissa fall är det […]

Läs mer

Kort om

Crime Prevention Checklist

 Skräddarsys för varje klient och för de aktuella problem som har identifierats
 Baseras på en kartläggning och analys av risker att utsättas för brott av anställda, avtalsparter eller utomstående
 Ger vägledning i analys och revidering av avtal och andra handlingar som underlättar det förebyggande arbetet och eventuella framtida utredningar
 Används för att utveckla interna regelverk som t. ex. policys, rutiner och arbetsbeskrivningar
 Enkel och målgruppsanpassad implementering på alla ledningsnivåer och bland alla anställda
 Extern Whistle blower-funktion för att möjliggöra anonyma tips om oegentligheter i organisationen